Beräkning av nerladdningstid...
Skriv in dimensionen (i byte, Kb eller Mb) och modem hastigheten (i bps eller cps) och tryck sedan TAB för att få fram en ungefärlig uträknad tid på hur länge man får fänta när man tex laddar ner en fil 
 
Fil Dimension

Modem Hastighet

Ungefärlig Tid

Tillbaka-knapp